سپتامبر 18, 2020

تزریق ژل خط خنده

خط خنده و نحوه شکل گیری آن خطوط خنده ، چین های وابسته به لب هستند که از هر دو طرف بینی تان تا گوشه های دهان شکل می گیرند. آنها بر اثر سالخوردگی و […]
سپتامبر 4, 2020

تزریق ژل زیر چشم

تزریق ژل زیر چشم برای رفع سیاهی، گودی، چروک های ریز، پف زیر چشم و کانال های زیر چشم که با بالا رفتن سن عمیق تر شده اند، انجام می شود. تفاوت ژل زیر چشم […]
نوبت دهی