می 12, 2021

تزریق ژل چانه

یکی از مهمترین معیارهای زیبایی صورت، چانه می‌یاشد. فرم چانه تاثیر بسزایی در زیبایی چهره افراد خواهد داشت. تزریق ژل چانه می‌تواند با حجم دهی این ناحیه سبب فرم‌دهی آن شده و بر زیبایی صورت […]
نوبت دهی